អំពីយើងខ្ញុំ

ក្រុមការងាររបស់យើង​ខ្ញុំ
ក្រុមការងាររបស់យើង​ខ្ញុំ
ទស្សនវិស័យរសបស់បុរី ល្អថ្មី ពេញចិត្ត រួមមាន៖
  • អភិវឌ្ឍន៏វិសាលភាពលំនៅឋាន ប្រកបដោយគុណភាពបច្ចេកទេសស្តង់ដាខ្ពស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
  • បង្កើតសហគមន៏រស់នៅបែបថ្មី ដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាង ធម្មជាតិពាណិជ្ចកម្ម អាជីវកម្ម សុវត្ថិភាព ផាសុកភាព និងបរិស្ថាន
  • លើកកម្ពស់គុណភាពនៃការរស់នៅអតិថិជន(សហគមន៍ល្អ តម្លៃសមរម្យ លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ងាយស្រួល)
  • នាំយកបទពិសោធន៍ជាង ១៩ឆ្នាំ ឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ
  • លើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា លើវិស័យសំណង់ ( បង្ដើតការងារ…)
  • ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឈានមុខគេ
  • អភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបានការទទួលស្គាល់ការគាំទ្រ និងការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជនគ្រប់កម្រិត។

ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឃន៍ អចលនទ្រព្យឈានមុខគេ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ ការគាំទ្រ និងផ្ដល់ទំនុកចិត្ត ពីសំណាក់អតិថិជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។

បង្កើតសហគមន៍រស់នៅ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព​ ផាសុកភាព​ និងបរិស្ថានល្អ។ អភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានដែលមានគុណភាព​ រចនាបទស្រស់ស្អាត។ បង្កើនឱកាសវិនិយោគ និងផលចំណេញខ្ពស់។ ផ្ដល់ជូន គុណភាព សេវាកម្ម ទំនុកចិត្ត ភាពស្មោះត្រង់ និងមានវិជ្ជាជីវៈ។

L: ក្ដីស្រលាញ់ – T: គ្រុម & ទំនុកចិត្ត – P: វិជ្ជាជីវៈ – C: ឆន្ទៈ

ព័ត៌មានអំពីបុរី

Compare listings

Compare