គម្រោងទី ៣៖ បុរី ល្អថ្មី ពេញចិត្ត

តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងតំបន់ទីក្រុងរណបអភិវឌ្ឍន៍ឈានមុខគេ ផ្ដល់ជូនបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅថ្មី មានភាពស៊ីវិល័យ។ ទំនើប និងអំណោយផលពីធម្មជាតិអមដោយទន្លេពីរសងខាងគម្រោង។

វីឡាភ្លោះ
វីឡាកូនកាត់
ផ្ទះអាជីវកម្ម

Compare listings

Compare