គម្រោងទី ១

បុរី ឬស្សីកែវ

ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី12 ខែឧសភា ឆ្នាំ2005 ចំនួន 250 ផ្ទះល្វែង
មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ទស្សនារូបភាពនៃគម្រោងបុរី ឫស្សីកែវ

Compare listings

Compare